Sabinovská 82
080 01, Prešov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zdravím. Tréningy počas veľkonočných prázdnin vo štvrtok nebudú, ale v utorok 19.4. už tréningy budú v štandartných časoch.
Aktualizované: 12. 14. 2022

 

Žiadame rodičov/doprovod detí, aby sa v priestoroch telocvične vrátane vstupných priestorov, zdržiavali len na čas, ktorý je potrebný. Bude dobré, ak deti len privediete/odvediete, aby sa nezdružovalo viac ľudí vo vyššie uvedených priestoroch.

Ďakujeme za porozumenie.

 
 
Trénovať začíname od 7. septembra 2021 v tomto režime:
V každej skupine bude maximálny počet detí 20.
Skupina začínajúca o 16,30 bude mať tréning do 17,45.
Skupina začínajúca o 18,00 bude mať tréning do 19,15.
Skupina začínajúca o 17,00 - zatiaľ tréningy mať nebudú. 
  
  
Podmienky na zápis dieťaťa:
- vyplnená prihláška, ktorú dostanete osobne na prvom tréningu,
- zaplatenie zápisného na školský rok,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať tréningy gymnastiky.
Bližšie informácie získate osobne v telocvični na Jarkovej 47 v čase tréningov prípravky alebo telefonicky: Tibor Klaček 0905 781 255 (pre všetky skupiny) a Marek Gadžinovský 0918 823 837 (pre utorkové a štvrtkové skupiny).
 
Prípravka
1. skupina- 5,6,7 roční chlapci
utorok a štvrtok 16,30 - 17,45

Paušálny mesačný poplatok : 30,- €/osoba/mesiac

2. skupina- 8,9,10 roční chlapci
utorok a štvrtok 18,00 - 19,15

Paušálny mesačný poplatok : 30,- €/osoba/mesiac

Gymnastika pre 11- 14 ročných
utorok a štvrtok 17,00 - 18,15- zatiaľ neotvárame

Paušálny mesačný poplatok : 30,-€/osoba/mesiac

Gymnastika pre 15 ročných a starších
utorok a štvrtok 19,30 - 20,30

Paušálny mesačný poplatok : 25,-€/osoba/mesiac

Mladší žiaci- pretekári
pondelok 15,30 - 17,00

utorok a štvrtok 15,30 - 17,30

Paušálny mesačný poplatok : 30,- €/osoba/mesiac

Starší žiaci- pretekári
pondelok 15,30 - 17,00

utorok, štvrtok 15,30 - 17,30

piatok 15,00 - 16,30

Paušálny mesačný poplatok : 30,- €/osoba/mesiac

Mesačný paušálny poplatok je potrebné uhradiť do 10. dňa daného mesiaca.
IBAN: SK 47 7500 0000 0004 1330 9313
Do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa, mesiac/rok a čas začiatku tréningu.
Príklad: Tibor Klaček 09/2021 16,30
Ďakujeme za pochopenie, výrazne tým uľahčite našu evidenciu.
 
Aktualizácia: 07. 10. 2021