Sabinovská 82
080 01, Prešov

Gymnastika

ŠKOLA ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY

 
pri Poly-Trade spol. s r.o.
 
 Zdravím. Tréningy počas veľkonočných prázdnin vo štvrtok14.4. nebudú, ale v utorok 19.4. už tréningy budú v štandartných časoch.
 
 Aktualizované: 12. 4. 2022
 

 
Nateraz tréningy prípravky a ďalších skupín rušíme až do odvolania.  Systém O/P žiaľ nevyrieši možnosť trénovania v našom klube, ale aspoň uchránime nás všetkých. O ďalších podmienkach a možnom trénovaní vás budeme informovať.
Držme si palce.
Aktualizované: 22. 11. 2021
 
 
Pozdravujem všetkých. Predpokladaný termín začatia tréningov pre prípravku je 7.9.2021 od 16,30 do 17,45 a pre tých starších od 18,00 do 19,15. Počet cvičiacich bude obmedzený podľa nariadení ÚVZ SR. Tešíme sa na vás.
 
 
Žiadame rodičov/doprovod detí, aby sa v priestoroch telocvične vrátane vstupných priestorov, zdržiavali len na čas, ktorý je potrebný. Bude dobré, ak deti len privediete/odvediete, aby sa nezdružovalo viac ľudí vo vyššie uvedených priestoroch.

Ďakujeme za porozumenie.

Trénovať začíname od 7. septembra v trochu obmedzenom režime:
skupina začínajúca o 16,30 bude mať tréning do 17,45,
skupina začínajúca o 18,00 bude mať tréning do 19,15,
skupina začínajúca o 17,00 nebude mať tréningy.

 
 
 
 
 
 
 
Mesto Prešov podporilo súťaž v športovej gymnastike čiastkou 1 202,- Eur. Organizátori 27. ročníka Vianočného pohára v športovej gymnastike mužov v rôznych vekových kategóriách, ktorý sa uskutoční 14. 12. 2019, ďakujú za túto podporu.
 
 
Podmienky na zápis dieťaťa:
- vyplnená prihláška, ktorú dostanete osobne na prvom tréningu,
- zaplatenie zápisného na školský rok,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať tréningy gymnastiky.
Bližšie informácie získate osobne v telocvični na Jarkovej 47 v čase tréningov prípravky alebo telefonicky: Tibor Klaček 0905 781 255 (pre všetky skupiny) a Marek Gadžinovský 0918 823 837 (pre utorkové a štvrtkové skupiny).
 
Tréningy v školskom roku 2021/2022

Naši tréneri sa na Vás tešia aj v tomto školskom
roku.
Od 7.9.2021 Vás čakajú v telocvični na Jarkovej ulici v týchto časoch :

Prípravka
1. skupina- 5,6,7 roční chlapci
utorok a štvrtok 16,30 - 17,45

Paušálny mesačný poplatok : 30,- €/osoba/mesiac

2. skupina- 8,9,10 roční chlapci
utorok a štvrtok 18,00 - 19,15

Paušálny mesačný poplatok : 30,- €/osoba/mesiac

Gymnastika pre 11- 14 ročných
utorok a štvrtok 17,00 - 18,30- zatiaľ neotvárame

Paušálny mesačný poplatok : 30,-€/osoba/mesiac

Gymnastika pre 15 ročných a starších
utorok a štvrtok 19,30 - 20,30

Paušálny mesačný poplatok : 25,-€/osoba/mesiac

Mladší žiaci- pretekári
pondelok 15,30 - 17,00

utorok a štvrtok 15,30 - 17,30

Paušálny mesačný poplatok : 30,- €/osoba/mesiac

Starší žiaci- pretekári
pondelok 15,30 - 17,00

utorok, štvrtok 15,30 - 17,30

piatok 15,00 - 16,30

Paušálny mesačný poplatok : 30,- €/osoba/mesiac

Mesačný paušálny poplatok je potrebné uhradiť do 10. dňa daného mesiaca.
IBAN: SK 47 7500 0000 0004 1330 9313
Do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa, mesiac/rok a čas začiatku tréningu.
Príklad: Tibor Klaček 09/2021 16,30
Ďakujeme za pochopenie, výrazne tým uľahčite našu evidenciu.
 
Aktualizácia: 07. 10  2021


 
-----------------------------------------------------------------------------
Naši majstri :)
 M SR v športovej gymnastike mužov
 Šamorín 26. 11. 2016

Naši pretekári v kategórii starších žiakov B

Matúš Petkov a Pavol Kundrík
 
na M SR súťažili vo viacboji počas jedného dňa
v povinných a voľných zostavách, čiže museli absolvovať
dopoludnia šesť povinných zostáv, popoludní šesť voľných zostáv.
Ich program bol náročný ako po stránke fyzickej, tak aj psychickej.
Chlapci to zvládli a svoje zostavy zacvičili bez väčších zaváhaní.

Matúš Petkov

sa stal Majstrom Slovenskej republiky pre rok 2016 
 
jeho kolega Pavol Kundrík obsadil pekné štvrté miesto
po bojovnom výkone.

Náš pretekár Jakub Lazorík, ktorý súťažil v kategórii mužov

ako jediný absolvoval celý viacboj a stal sa tiež
Majstrom Slovenskej republiky pre rok 2016.
 
Jakub Lazorík pôsobí dlhodobo mimo územia republiky,
ale športovo pracuje na sebe a podáva stále dobré výkony
a nájde si čas, aby na vrcholnom podujatí na Slovensku sa
zúčastnil pretekov, a tak reprezentoval náš klub,
za čo mu veľmi ďakujeme.

Chlapcom držíme palce do ich ďalšej športovej kariéry.

 
 
 


 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
 Aktívne leto
 
Aj tohto roku sa počas letných prázdnin
 
naši chlapci, spolu so svojimi trénermi,
 
zúčastnili 10-dňového letného sústredenia.

Ako po iné roky, aj teraz sa stretli vo Vyšných Ružbachoch.

Každé ráno sa pre chlapcov a ich trénerov začalo rozcvičkou

na čerstvom vzduchu.

Počas dňa potom absolvovali rôzne posilňovacie a kondičné

cvičenia, cvičenia obratnosti.

Venovali sa aj plávaniu a turistike po okolitej prírode.

Okrem zvýšenej kondície si chlapci odnášali domov aj množstvo
zážitkov :)
 
 
 
Viac fotografií si môžete pozrieť v našej galérii
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Poďakovanie lyžiara Mateja FALATA
trénerovi Tiborovi KLAČEKOVI
 
 
 
 
 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
22. ročník o Vianočný pohár
 
13. 12. 2014  sa v našej telocvični konal
 
už 22.ročník  o Vianočný pohár,
 
ktorý náš klub každoročne organizuje.
 
Celkovo súťažilo  25 pretekárov zo 7 klubov,
 
GK UMB Banská Bystrica, GK Elán Prievidza, GK Šumperk,
 
TJ Sokol Zlín, Nisza- Nyskie Towarzystow Gimnastyczne,
 
TJ OREL Vnorovy, GK Vítkovice.
 
 
Výsledky jednotlivcov kategória A ml.žiaci
(2004 a ml.)
 
1.   Švejkovský Jakub     GK Šumperk
2.   Petkov Matúš          ŠŠG Poly-Trade Prešov 1
3.   Štefan Samuel         ŠŠG Poly-Trade Prešov 1
4.   Kundrík Pavol        ŠŠG Poly-Trade Prešov 1
5.   Wagner Jakub           GK Šumperk
6.   Omachel
        Alexander                   ŠŠG Poly-Trade Prešov 2
7.   Jakubík Lukáš           GK Šumperk 2
8.   Jaseniuk Cezary        Nyskie Towarzystwo
                                           Gimnastyczne
9.   Klement Adrián         GK Elán Prievidza
10. Puch Samuel            ŠŠG Poly-Trade Prešov 2
11. Heřmanský Jan         GK Šumperk

12. Pipka Matúš            ŠŠG Poly-Trade Prešov 2
13. Kulpa Milosz              Nyskie Towarzystwo
                                          Gimnastyczne
14. Sadza Jakub              Nyskie Towarzystwo
                                          Gimnastyczne
15.Seerečun Jakub      ŠŠG Poly-Trade Prešov 3
 
 
Výsledky družstiev kategória A ml.žiaci
(2004 a ml.)
 
1. ŠŠG Poly-Trade Prešov 1
2. GK Šumperk
3. ŠŠG Poly-Trade Prešov 2
4. Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne
5. GK Šumperk 2
6. GK Elán Prievidza
7. ŠŠG Poly-Trade Prešov 3
 
 
 Výsledky jednotlivcov kategória B starší žiaci
(2000 - 2003)
 
1.  Bajer Lukáš          TJ Sokol Zlín
2.  Antalec Adam      Banská Bystrica
3.  Baláž Martin        GK Elán Prievidza
 
 
Výsledky družstiev starší žiaci
(2000 - 2003)
 
1.  GK Elán Prievidza
2.  TJ Sokol Zlín
3.  Banská Bystrica
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 1. 11. 2014   reprezentovali  chlapci Paľko Kundrik
 
a Matúš Petkov náš klub na
 
40. ročníku Memoriálu R. Pauly a O. Šišky v  Šumperku.
 
Vo svojej kategórií ml. žiaci obsadili 9. miesto.
 
Blahoželáme :)
 
 
 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. kolo Slovenského pohára JIPAST v Košiciach
 
V sobotu 18.10. 2014 sa naši zverenci

Paľko Kundrík a Matúš Petkov - kategória mladší žiaci A

Alex Omachel, Samko Štefan a Maťo Pipka - kategória mladší žiaci B

zúčastnili 4. kola Slovenského pohára JIPAST v Košiciach.

V súťaži jednotlivcov chlapci síce nezískali medailové umiestnenie,

ale všetci úspešne reprezentovali náš klub a bez zaváhania a väčších chýb predviedli,

čo sa na tréningoch naučili.

V súťaži družstiev obsadili Alex, Samko a Maťo pekné

3. miesto.


Veľká vďaka patrí aj Jakubovi Lazoríkovi,

ktorý nás úspešne reprezentoval v kategórií seniori.

Je odchovancom nášho klubu a trénoval ho Martin Povýšil.

V súčasnosti trénuje a pôsobí v Českej republike.

Jeho trénerom je Jiři Veselý a Jakub Lazorík.

Na súťažiach, ktoré organizuje SGF, stále preteká za náš klub.


Chlapcom ďakujeme za predvedené výkony a prajeme

veľa úspechov v ďalších súťažiach.

Umiestneným srdečne blahoželáme.


Na Vás všetkých sa tešíme 13. 12. 2014

na 22. ročníku Vianočného pohára.

 
 
 
 
 
 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Ani v lete sme nezaháľali

Počas letných prázdnin sa naši chlapci,

 
spolu so svojimi trénermi,
 
zúčastnili 10-dňového letného sústredenia.

Ako po iné roky, aj teraz sa stretli vo Vyšných Ružbachoch.

Každé ráno sa pre chlapcov a ich trénerov začalo rozcvičkou

 
na čerstvom vzduchu.

Počas dňa potom absolvovali rôzne posilňovacie a kondičné cvičenia,

 
cvičenia obratnosti.

Venovali sa aj plávaniu a turistike po okolitej prírode.

 
Okrem zvýšenej kondície si chlapci odnášali domov aj množstvo
 
zážitkov :)
 
 
 
Viac  fotiek si môžete pozrieť vo fotogalérii
 
 
 
 
___________________________________________
 
 
 
2% z Vašich daní
 
 
 
Vážení rodičia, priatelia a priaznivci športovej gymnastiky,
 
aj tento rok máte možnosť pomôcť našim športujúcim  deťom a mládeži a venovať im 2% zo svojich zaplatených daní.
Aj vďaka Vašej doterajšej podpore môžeme organizovať tréningy a súťaže.
 
Čo máte urobiť, ak sa rozhodnete venovať 2% práve nám?
 
1. ZAMESTNANEC  použije
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE od zamestnávateľa a  
VYHLÁSENIE, ktoré nájde tu :
 
http://rozhodni.sk/institution/tj-sokol-ssg-poly-trade/
 
2.  FYZICKÁ   A  PRÁVNICKÁ OSOBA,
ktorá podáva daňové priznanie, vpíše do daňového priznania
údaje o našej organizácií :
 
 
Obchodné meno (Názov): TJ Sokol ŠŠG Poly-Trade
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 37872222
Sídlo: 08001 Prešov, Jarková 47
 
 
ĎAKUJEME    :)        
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 21. ročník Vianočného pohára
 
Náš klub usporiadal 7. 12. 2013 už 21.ročník Vianočného pohára. Súťažilo sa v kategóriách žiaci, juniori a veteráni. Súťažili gymnasti z Gymnastiku Košice, UMB Banska Bystrica, OSG Kolín, GK Šumperk a nášho klubu. Súčasťou  pohára bola aj veteraniáda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
60. výročie SGF
 
V novembri sa v Banskej Bystrici konali oslavy 60. výročia založenia SGF. Súčasťou osláv bola aj prítomnosť vzácnych hostí, najvýznamnejší predstavitelia FIG a UEG, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR a zástupcov z klubov. Nezabudnuteľným zážitkom pre zúčastnených bola určite prítomnosť 7-násobnej olympijskej víťazky Viery Čáslavskej. Náš klub na oslavách zastupovali páni Martin Povýšil a Miroslav Lazorík.
 
 
 
zľava – Atila Kašprišin – prešovský gymnasta, Mato Povysil, Viera Čáslavská, Jozef Mikula – medzinárodný rozhodca, Miroslav Lazorík - prešovský gymnasta
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------