Sabinovská 82
080 01, Prešov
    Náš klub sa od svojho počiatku zúčastňoval na rôznych súťažiach, ako sú napr. Majstrovstvá Slovenska, Slovenský pohár, Vianočný pohár, Šarišský pohár, Memoriál prof.Antonína Součka Bučovice, Memoriál  Jozefa Pajora Košice.