Sabinovská 82
080 01, Prešov
TJ Sokol ŠŠG Poly- Trade Prešov
 
Martin Povýšil
 
mobil :  0905 615 184
email :  povysil@centrum.sk 
 
 
Mgr. Tibor Klaček
mobil : 0905 781 255
email :  tibor.klacek@gmail.com
 
 
 

Slovenská gymnastická federácia

Junácka 6
832 80 Bratislava

tel: +421 2 49 24 91 49
fax: +421 2 49 24 95 38
e-mail: gymnastics@sgf.sk
 
http://www.sgf.sk