Sabinovská 82
080 01, Prešov

Autoservis

 
POLY - TRADE, spol. s r.o.
 
Sabinovská 82
080 01 Prešov
 
 Kontakt
 
 
0905615184
0907905567
051/7711086
 
 
 
 
 
 

 
Predajňa
 
 
POLY -TRADE spol. s r.o.
 
Budovateľská 48, Prešov 080 01
 
Kontakt
 
0918894066
0915891858