Sabinovská 82
080 01, Prešov
Prostné
Náradie – odpružená podlaha pokrytá kobercom o rozmeroch 12×12 metrov. Zostava na prostných sa skladá z akrobatických cvičebných tvarov – premety, saltá, saltá s niekoľko násobnými obratmi, ktoré gymnasti vykonávajú jednotlivo, alebo vo väzbách. V zostave sa musia predviesť aj cvičebné tvary statického a ťahového charakteru, ale aj cvičebné tvary, ktoré sa pozitívnym transferom preniesli z koňa na šírku – kolá odbočmo, spindle, ruské kolá. Zostava na prostných obvykle trvá cca 70 sekúnd.

Skupiny cvičebných tvarov (ďalej len CT):
1. Neakrobatické CT – CT rovnováhy, statické CT, kolá
2. Akrobatické CT vpred
3. Akrobatické CT vzad
4. Akrobatické CT bokom, resp. skoky s obratom so saltami vpred, vzad (Twist)

Kôň na šírku s držadlami
Náradie- výška náradia je 1,15 m vysoká a má dve držadlá (12 cm vysoké), ktoré sú k náradiu pripojené cca 40 až 45 cm od seba. V zostave sa využíva každá časť náradia, pričom zostava obsahuje prešvihy, strihy, kolá, prechody, kolá s obratmi, s obratmi v protismere a stojky.

Skupiny cvičebných tvarov:
1. Jednonožné švihy a strihy
2. Kolá, kolá s obratmi v protismere (spindel)
3. Prechody
4. Kolá s obratmi, kombinácia kôl na jednom držadle
5. Závery zostáv

Kruhy
Náradie- kruhy sú zavesené na konštrukcii na úrovni 2,75 m nad zemou. V zostave sa striedajú švihové cvičebné tvary (veľtoče, výmyky, honmy atď.) so silovými cvičebnými tvarmi (rozpory, váhy vzporom).

Skupiny cvičebných tvarov:
1. Vzklopky a švihové CT
2. Švihové CT do stojky (2s)
3. Švihové CT do silových výdrží
4. Silové CT
5. Závery zostáv

Preskok
Náradie - preskokový stôl, odrazový mostík, žinenky. Gymnasta sa musí odraziť rukami od preskokového stolu. Na preskoku sa hodnotí - 1.letová fáza, dohmat a odraz rukami, 2. letová fáza, doskok.

Skupiny preskokov:
1. Priame preskoky
2. Priame preskoky s obratom v prvej letovej fáze
3. Prevratové preskoky vpred, Yamashita
4. Prevratové preskoky s ¼ obratom v prvej letovej fáze – Tsukahara, Kasamatsu
5. Preskoky po rondáte – Yurčenko

Bradlá
Náradie – pozostáva s dvoch žrdí paralelne vedľa seba, 1,95 m na výšku a 3,50 m na dĺžku. Zostava obsahuje kombináciu švihových CT vo vzpore vo vise, v podpore. Cvičebným obsahom sú kmihy, obraty predkmihom, v stojke, vzklopky, toče, vzoprenia predkmihom, zákmihom (z podporu, z visu) a závery zostáv.

Skupiny cvičebných tvarov:
1. CT vo vzpore
2. CT v podpore, resp. z podporu
3. CT vo vise
4. Toče, podmetky
5. Závery zostáv.

Hrazda
Náradie - je 2,40 m. široká a 2,75 metrov vysoká. Zostava obsahuje kombináciu švihových cvičebných tvarov s držaním žrde a pustením žrde. Cvičebným obsahom sú veľtoče, veľtoče s obratomi, CT pri žrdi (vzklopky, endá, štaldre), letové cvičebné tvary (tkačev, kováč salto), veľtoče v obrátenom hmate a závery zostáv. Hrazda sa nazýva „kráľovná náradí“.

Skupiny cvičebných tvarov:
1. Veľtoče, veľtoče s obratmi
2. Letové CT
3. CT v blízkosti žrde – vzklopky, endá, štaldre
4. CT v obrátenom hmate
5. Závery zostáv

Preteky sa uskutočňujú vo viacboji jednotlivcov (C-I, C-II), družstiev (C-IV) a v jednotlivých disciplínach (C-III). Organizujú sa majstrovstvá sveta, majstrovstvá jednotlivých kontinentov v seniorskej a juniorskej kategórii, medzinárodné a medzištátne preteky, majstrovstvá národných krajín a ďalšie viacstupňové súťaže v kategóriách dospelých, dorasteneckých a žiackych.

Zostavy hodnotia rozhodcovia bodmi podľa stanovených pravidiel v dvoch paneloch rozhodcov. D-panel hodnotí cvičebný obsah zostavy - náročnosť cvičebných tvarov, povinné požiadavky, bonifikácia, E-panel hodnotí techniku predvedených cvičebných tvarov. Výsledná známka tvorí súčet D+E panelu.
 
Zdroj : 
http://www.sgf.sk/html/03sgm.html