Sabinovská 82
080 01, Prešov

Stavebné fólie

Dožičte si pokoj za ochrannými fóliami 3M Scoutchshield TM
Bezpečnostné fólie s vysokou účinnosťou. Ochrana pred zlodejmi a vandalizmom.

Ochranné fólie pomáhájú:
  • Ochrániť pred násilným vniknutím a vandalizmom
  • Poškodením strelnými zbraňami
  • Rozbitým sklom
  • Počasím
Ich spoľahlivá ochrana znižuje riziko vlámania, poškodenia a poranenia. Pomáha chrániť ľudí i majetok.

Zmluvný partner Slovenskej poisťovne a poisťovne Allianz

Ochranné fólie:
  • Zabraňujú prenikaniu tepla zvonku dovnútra a naopak, čím znižujú náklady na klimatizáciu alebo kúrenie.
  • Vytvárajú príjemnú klímu a prostredie na efektívnu prácu