Sabinovská 82
080 01, Prešov

  Mgr. Tibor Klaček

      Ukončené vzdelanie

      PdF v Prešove UPJŠ v Košiciach

                                  Odborná kvalifikácia

                                  Tréner I. triedy v športovej gymnastike
 

                                       Rozhodca II. Triedy v športovej gymnastike
 
Trénerská činnosť od roku 1991

TJ Sokol ŠŠG Poly- Trade Prešov


Kategória mladší žiaci B:

Slovenský pohár družstiev - viacnásobní majstri Slovenska

Majstrovstvá Slovenska jednotlivci - pravidelné medailové umiestnenia

Kategória ml. žiaci A: jednotlivci - medailové umiestnenia v celoštátnych súťažiach

Kategória starší žiaci B: jednotlivci - medailové umiestnenia v celoštátnych súťažiach

 
 
   Mgr. Vladimír Klaček
 
    Ukončené vzdelanie

    Fakulta športu PU v Prešove

 
    Odborná kvalifikácia

                                Tréner II. triedy v športovej gymnastike

 
  
  Trénerská činnosť od roku 1996

TJ Sokol ŠŠG Poly- Trade Prešov

 
Kategória mladší žiaci B:

Slovenský pohár družstiev - viacnásobní majstri Slovenska

Majstrovstvá Slovenska jednotlivci - pravidelné medailové umiestnenia

Kategória ml. žiaci A: jednotlivci - medailové umiestnenia v celoštátnych súťažiach

Kategória starší žiaci B: jednotlivci - medailové umiestnenia v celoštátnych súťažiach